Normy ISO

Z dôvodu expanzie našej spoločnosti do zahraničia a ustavičnej inovácie v pracovných procesoch spoločnosť v r. 2018 získala univerzálne medzinárodné certifikáty (nižšie uvedené), ktoré pomôžu v nadväzovaní nových a upevňovaní starých obchodných partnerstiev, v postavení
a zlepšovaní vzťahov so zamestnancami spoločnosti.

A, Norma ISO 9001:2015 – určuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktorý dokazuje schopnosť firmy trvale poskytovať produkty svojej činnosti, v súlade s príslušnými predpismi , ktorých úsilím je zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

B, Norma ISO 45001:2018.